PŘECHOD ENERGIÍ STARÝ-NOVÝ VĚK

 

STARÝ VĚK

V tom se nacházíme teď a mnozí z vás jsou již v přestupných energiích, z nichž není tak těžké vypadnout a že zkoušek chodí denně spoustu…systém se vás bude snažit strhávat dolů, plno lidí pod vládou šedých budou zastrašovat a dělat nepříjemné tazatele, za každou cenu se budou energie k tomuto určené snažit o vyvolání emocí a BEZMOCÍ, spousty ezoteriků je využíváno entitami o kterých nemají ani ponětí, rozum a strach pojede na plné obrátky, finance, vztahy vše budované do této doby bez srdce a čistoty úmyslů se vám zhroutí a proč? Nemělo to pevné základy, byl v tom jen chtíč uspět, tak aby vám ten úspěch dotvořil vaši osobnost zvenčí a to není dovoleno, tvořit je potřeba z nitra, ze Světla …. ať ve vztazích nebo pracovně!!!

 

 ILUZE – LŽI – STRACH – MANIPULACE – OBAVY – MAJETNICKÉ POSTOJE – ZÁVISLOSTI – MINULOST – BUDOUCNOST – KŘIVDY – VINÍCI – NEPŘÁTELÉ – NEDŮVĚRA – BOJ O MOC – NEČESTNÉ JEDNÁNÍ – PODVODY – NEHARMONICKÉ VZTAHY – UZAVŘENOST – POCIT NEŠTĚSTÍ – MÁLO RADOSTI – SAMOTA – POMLUVY – BRANÍ SI SITUACÍ OSOBNĚ – DOMNĚNKY – HODNOCENÍ – NEPŘIJÍMÁNÍ SITUACÍ TAK JAK JSOU – SLOŽITOSTI – ROZUM – ODPOJENÍ OD SEBE SAMÉHO – PŮSOBENÍ SYSTÉMU

 

 NOVÝ VĚK

Vše co se mi děje přijímám s láskou a vím, že je to pro moje největší dobro…umím se radovat, žiji v pravdě, hojnosti a lásce v souladu s universem, jsem šťastná a přijímám plnou odpovědnost za svůj život a svůj vnitřní vesmír…jsem ve spojení se svojí domovinou odkud pochází má duše, protože jedině tam dostanu dostatek energie a výživy kterou potřebuje moje mysl i tělo!!! – velmi vhodné pro každodenní afirmování.

Energie nového věku sem na planetu zemi poprvé začaly působit 21.5.2011 a s každým to zamávalo podle jeho znečištění mysli a těla.

Vaše fyzické tělo, bude (možná) bolet, různě, je potřeba číst i tam (Luisa L. Hay Uzdrav své tělo od A – Z)

Budete (možná) tloustnout, ani to neřešte, vaše těla potřebují více energie k přestupu a aktivace nové 6. čakry imunity „Sluneční žití“ (Brzlík) se postará o zbytek, změna stravy, režimu atd.

 

  LÁSKA – DŮVĚRA – SEBEDŮVĚRA – SEBEHODNOTA – INTUICE – RADOST – JEDNODUCHOST ŘEŠENÍ – HOJNOST – ŠTĚSTÍ – ENERGIE – SOULAD VĚCÍ – SOUZNĚNÍ – ODEVZDÁNÍ – PRAVDA – BDĚLOST – VNÍMÁNÍ SEBE SAMA I SOUCIT S OKOLÍM


zdroj: www.centrumavalon.cz