POSVÁTNÝ MAYSKÝ KALENDÁŘ TZOLKIN

Mayský Tzolkin je tvořen 20 solárními znameními (symbolizujícími jednotlivé dny) a 13 číselnými tóny (symbolizující jednotlivé měsíce), 20 dnů ve 13ti měsících dává dohromady 260 dnů mayského posvátného roku (symbolizující lidský cyklus, velký střed, posvátného stvořitele, z něhož vše pochází).

Slouží jako pomůcka pro vnímání a synchronizaci různých časových rovin, sjednocuje čas reálný s časem mystickým (jeho prostřednictvím se dá nahlížet do minulosti, přítomnosti i budoucnosti).

Tento kalendář se předává ústní tradicí již od počátku stvoření. Jeho 260 dní odpovídá 9 měsícům západního kalendáře, době zrání lidského plodu a biorytmům po narození člověka. Kalendář umožňuje člověku najít své místo ve světě, rozpoznat své vnitřní tendence, přednosti, slabosti a vést život v harmonii s jeho předurčením a rozvinout svůj plný potencionál.

Jeden měsíc (winal) obsahuje 20 dnů, v nichž se prolíná 10 kosmických a 10 pozemských energií. Odpovídá též deseti prstům na rukách, které nás propojují s vesmírem a deseti prstům na nohou, které nás propojují s Matkou Zemí. Jeden týden tvoří 13 dnů, tyto odpovídají 13ti kloubům lidského těla: kotníkům, kolenům, kyčlím, ramenům, loktům, zápěstí a krku.

Každý z dvaceti dnů (nawalů) kalendáře v sobě nese číslo od 1-13, dohromady existuje 260 kombinací. Jakmile dojde k završení roku, cyklus začíná nanovo. Energie jednotlivých dnů je symbolicky vyjádřena ve znameních, která mají vztah k pozemským a kosmickým jevům. V okamžiku narození jsme pod vlivem moci daného dne, náš duchovní i společenský život je ovlivňován jejich energetickou podobou. Mayská znamení vycházejí z kosmicko-pozemského rytmu, v rámci něhož dochází ke sloučení energií ze všech čtyř prostorových stran vesmíru. U každého znamení stojí mayský kříž podávájící rozšiřující informace o našem početí a příchodu na svět. Dále jsou v kříži zachyceny energie levé a pravé zemské hemisféry. Každý rok je usměrňován řídícím nawalem, který plní ochrannou funkci. 

20 solárních znamení (hmota): reálná struktura vesmíru a lidské osobnosti, základní životní vzorce, určující energii života, jednotlivce,dne

13 galaktických tónů (energie): vyjadřují neviditelnou vesmírnou energii, která je součástí všeho a je v neustálém pohybu, který pulzuje ve vlnách (1 je počátek vlny, 13 jejím koncem), označují cyklický vývojový proces, v němž má každý tón daný význam

 

MAYSKÝ KŘÍŽ

je složen z pěti solárních znamení, pomáhá k pochopení smyslu a záměru současného života a jeho naplnění

střed (srdce) - energie dne narození s níž člověk přichází do tohoto světa

horní část (hlava) - energie dne početí s níž se do bytosti otiskují znaky otce, matky, rodová genetická výbava a všechny znaky z předchozích životů

spodní část (nohy) - energie osudu, směrování a cesty rozvoje

levá strana (pravá paže) - výzva, fyzická a materiální stránka

pravá strana (levá paže) - dar, citová a duchovní stránka

složení mayského kříže k příslušnému datu a informace k jeho konkrétním částem a znamením možno najít zde: https://www.mayancross.com/