DARY VESMÍRU

ENERGETICKÉ SVĚTELNÉ SYMBOLY ve formě šperků tvořených jedním tahem,

představují zhmotněné energetické toky tvořivého pohybu, vesmírného tance sil.

Dynamika linie, z níž vzniká forma a výsledný tvar, představuje vnitřní procesy vzniku

a jejich přetváření do hmoty, takto se utváří veškerý život.

Tím že vědomě s linií symbolu, jejím pohybem a tvarem pracujeme

(fyzicky či myšlenkově), otiskujeme danou energii do života.

Energetický tok symbolu se projeví v jakékoliv oblasti, do níž je směrován,

zcela v souladu se základními principy života a vesmírného tvoření.

Hluboký význam a smysl energetické podstaty daného symbolu

je nesen již samotným jeho NÁZVEM,

k pochopení a uchopení vnitřního pohybu sil slouží stručný POPIS,

který doplňuje MANTRA - posvátný text,

jež zachycuje tok energie symbolu ve slovech,

a prohlubuje tak vědomí vlastní práce s energií symbolu.

 

Energetické šperky tvořím individuálně, přímo na MÍRU.

Velmi ráda Vám vybraný symbol na požádání vyrobím.

Co příjde mi energeticky pro Vás při výrobě, s láskou přiložím.

 

Každý kus je originál, který nese svou vlastní a neopakovatelnou energii,

stejně tak jako ji nese Vaše PODSTATA, jejíž působení se do tvoření promítá

a zpětně se odráží v konečné podobě, formě a působnosti utvořeného šperku.

 

TVOŘENÍ-ZHMOTNĚNÍ

Učím se dávat, aktivovat energii ZeMě.

POZNÁNÍ-INSPIRACE

Učím se přijímat, rozvíjet VeSmír ve Mně.

 

VÍCE INFORMACÍ ZDE: https://daryvesmiru.webnode.cz/