ON-LINE TZOLKIN 

anglická verze (kalkulátor pro výpočet data aktuálního dne)

 

ENERGIE DNŮ PODLE ZNAMENÍ

 

Opice (Chuen, B´atz) = TKADLEC ČASU

nový začátek, vnitřní dítě, hledání odpovědí, tvořivost a služba

 

Cesta (Eb, E) = NOSIČ ČASU A DIRIGENT OSUDU

služba komunitě, otevírání cesty k hojnosti, správný směr, hojnost a obnova, zkušenost

 

Rákos (Ben, Aj) = DUCHOVNÍ PODSTATA

posvěť a oprav svůj dům, ochrana rodiny, harmonizace vztahů, jednota a moc, hojnost a obnova, návrat k počátkům

 

Jaguár (Ix, I´x) = ŠAMAN

medituj a děkuj Matce Zemi, energie silného napojení na energii zdroje, aktivace vědomí srdce, působení ženské uzdravující energie, celistvé naplnění v duchovních i materiálních oblastech, mravní síla, mystická inteligence, aktivita a trpělivost, vnitřní učení a magie

 

Orel (Men, Tz´ikin) = PROSTŘEDNÍK MEZI NEBEM A ZEMÍ

vzhůru k vyšším perspektivám, milosrdenství, duchovní služba ostatním, sebezdokonalování, láska a hojnost, propojení nebe a země, intuice, sny, věštění

 

Sova (Cib, Ajmaq) = MOUDROST PŘEDKŮ

seď na kameni, návrat k bytostné podstatě, moudrosti předků, přírodě, introspekce, pokora, odpuštění a osvícení

 

Země (Caban, No´j) = OPATROVNÍK ZAHRADY ZEMĚ

děkuj Matce Zemi za všechny její dary, souznění s přírodními cykly a řádem, děkování Matce Zemi, vzdělávání, vědění a moudrost, duševní přenos a jas

 

Zrcadlo (Etznab, Tijax) = BOŽSKÁ JISKRA

přemítej a poznávej sám sebe, sebereflexe, poznání pravé skutečnosti, očista, osvobození, boj proti negaci

 

Bouře (Cauac, Kawoq) = DAR ŽIVOTA A SVĚTLA

spočítej své lekce a požehnání, nepřátele a anděly, očišťování, transformace, opětné spojení, zasvěcení, extáze svobody, konečná kapitulace, učení a růst z životních lekcí a obtížných situací, vzájemná podpora, společenství, práce pro druhé

 

Slunce (Ahau, Ajpu) = DEN PŘEDKŮ

ptej se moudrosti a navaž na ctěnou paměť předků,  vedení a ochrana ostatních, transformace, jistota a bezpečí, překonání a dokončení

 

Aligátor (Imix, Imox) = PŘÍJEMCE KREATIVNÍ SÍLY

otevři se k novým začátkům, zdroj života, božská výživa, péče a ochrana, posílení těla i ducha, nečekané události, vnímavost, duchovní síla

 

Vítr (Ik, Iq) = DECH DUCHA A ŽIVOTA

veď komunikaci s veškerou laskavostí, síla myšlenky a komunikace, pohyb, obnova a udržení energie, průzračnost mysli, čistota

 

Noc (Akb´al, Aquabal) = NOSIČ ÚSVITU

věnuj čas rozjímání o hvězdách, osvětlení životní cesty, nejasností, přijetí změn - úsvit, nové příležitosti

 

Semeno (Kan, Kat) = MAGICKÉ KLÍČENÍ

sázej, vytvářej nové příležitosti a kontakty, spojuj se s ostatnímimi, přijímej a šir, řešení problémů, uvolnění pout, zápletka, jasnozřivost

 

Had (Chicchan, Kan) = VĚČNÝ POHYB A TVOŘENÍ

žádej o pružnost a přizpůsobivost, vitalita, vášeň, prociťování, instinkt, tvořivost, spojení s moudrostí těla, plynulý posun energie, obnovení fyzických i duchovních sil, energie a vnitřní oheň, vidění skrytých pravd

 

Smrt (Cimi, Kame) = CYKLUS ŽIVOTA, SMRTI A ZNOVUZROZENÍ

spoj všechny ztracené konce, pokora, přijetí protikladů, vstup do jiných světů, znovuzrození, duchovní obroda

 

Jelen (Manik, Kej) = DUCHOVNÍ NÁSTROJ

buď k potřebě ostatním, uchopení, dokončení, průlom, brána, krása, identifikace, úspěch ve všem na co se zaměříme, stálost a vyrovnanost, harmonie a příroda, práce se čtyřmi živly

 

Hvězda (lamat, quanil) = PLODIVÁ SÍLA

žádej o hojnost, násobení vložené energie, plodnost, naplnění a poznání, uskutečnění

 

Voda (muluc, toj) = OČISTNÁ SÍLA

oceňuj veškeré tvoření, očista, obřadnost, tvorba, příčina - následek, pokání, odčinění, osvobození od minulosti

 

Pes (Oc, Tz´i) = ŘÁD

užívej si rodiny a přátel, spravedlnost, ochrana, náprava věcí, autorita a řád, láska a věrnost

 

ENERGIE ČÍSELNÝCH TÓNŮ V JEDNOTLIVÝCH DNECH

 

Číselný tón dne (1): jednota, počátek, podnět k aktivitě

Číselný tón dne (2): oddělení, hledání rovnováhy s touhou návratu k jednotě

Číselný tón dne (3): aktivace, pohyb, proměna, přijetí, stvoření

Číselný tón dne (4): sjednocení, stabilita, realizace

Číselný tón dne (5): návrat do středu, k vlastnímu Já, pochopení podstaty věcí

Číselný tón dne (6): obnovení plynulého energetického toku prohlédnutím širších souvislostí

Číselný tón dne (7): pochopení protikladů, sebepřijetí, sjednocení vědomí

Číselný tón dne (8): vyvážení energie k nastolení rovnováhy, „jak nahoře, tak i dole“

Číselný tón dne (9): vytrvalost na cestě k dokončení a přijetí podstaty

Číselný tón dne (10): projevení bytostného já v realitě

Číselný tón dne (11): uchopení, uvolnění, umění „nechat být“, zjednodušení

Číselný tón dne (12): sjednocení protikladů, pochopení, propojení a využití zkušeností

Číselný tón dne (13): dokončení a přechod k vyššímu poznání, transformace