ENERGETICKÝ SYMBOL SVĚTLO LÁSKY

... pro návrat do jednoty, sebeuvědomění, spojení se svou podstatou...

 

K procesu vzniku a využití symbolu

Energetický symbol SVĚTLO LÁSKY, jeho stažení, uvědomění jeho podstaty, pochopení jeho smyslu a uchopení jeho využití, to vše procházelo postupnými vývojovými zákonitostmi a uvědomovacími procesy, jež vyvrcholily zhmotněnou podobou tohoto symbolu do formy energetického šperku, jež může sloužit všem v souladu s jejich osobní energií k návratu a oživení vlastního vnitřního (duchovně-duševního) potencionálu.

SVĚTLO LÁSKY je energetickým zesilovačem naší vnitřní podstaty, aktivuje to, co máme dáno již při příchodu na svět, to čím je naše duše vnitřně obdařena.

Jak to začalo? V létě 2013 se mi zpřítomnil třívrstvý, jedním tahem tvořený symbol, který byl vytažen z hlubiny podvědomé - rozvzpomenutím se - do úrovně vědomé. Již tehdy symbol fungoval v úrovni myšlenky, smysl jeho podstaty a pochopení jednotlivých částí, z nichž je složen, jsem však začala postupně chápat až v novém roce 2014 po dokončení ediční práce na knížečce světlem srdce tvořené Poselství od nás I. Jitušky Králíkové, v souvislosti s jejím obsahem a práci s ním mi postupně docházelo i vysvětlení obsahu a smyslu celého symbolu, který je popsán níže. Konečnou podobu a formu dostal symbol nyní v polovině května 2014, kdy se začal formovat do hmotné podoby šperku z drátku tvořený jedním tahem spolu s dalšími vysvětleními, jak s ním pracovat a jakým způsobem se bude jeho energie realizovat, tzn. kdo si o symbol požádá, dostane světlo lásky vytvořené přímo pro jeho energetickou podstatu.

 

DUCHOVNÍ VÝVOJ, RŮST A ZRÁNÍ KE SVĚTLU LÁSKY

Oživ světlo lásky své vnitřním prožitím vědomí svého!

 

Bolest a radost v prožívání

Ani bez jednoho se v životě neobejdeme, chceme-li naplno prožívat a uvědomovat si své žití tady a teď na Zemi. Zdálo by se, že bez bolesti bychom se klidně obešli, vše by bylo jednodušší, lépe by se žilo, mohli bychom se neustále radovat, být bezstarostní, jenže i bolest a s ní spojená niterná práce (vědomá či podvědomá) ke které pobízí, má v životě své nezastupitelné místo, jinak bychom uvízli v nevývoji, nebylo by se kam dál posouvat, získávat nové zkušenosti, jít v procesu růstu a pochopení dál… Překonávat a měnit je cestou našeho přirozeného vývoje. Jak pravdivá se v této souvislosti jeví slova dávných a věčně platných mouder: Když se něco rodí, tak to bolí a Bez práce nejsou koláče… Ano, nic není zadarmo, musíme si projít tím, čím je nám určeno, abychom pochopili, jinak bychom se nic nového nenaučili, a o to jde, nic není zadarmo a na zlatém podnose, tím méně duchovní růst, který nám nikdo nemůže předepsat, předat či prodat, jak lehce se však člověk nechá v této věci svést a uvěří, že lze… Jen my sami se musíme naučit uvědomovat si, co se nám v životě děje.

A radost? S tou je to tolik podobné! Kolikrát jsme slyšeli otřepané: Můžete nám prosím prozradit univerzální recept na radost, úspěch? Jak to děláte? Bohužel, žádný není! Každý si jej tvoříme sám na míru podle vlastních prožitků a potěšení, nikdo jiný, ať je to kdokoliv, k našemu nitru nemůže trvale přinést to, co my osobně pojímáme jako štěstí, radost, potěšení…  Každý svého štěstí, radosti, spokojenosti strůjcem na věky věků a ne jinak!

 

S úctou, láskou a pokorou přijímám vše, co se děje v mém životě.

Všechny děje (bolestné i radostné) mají v mém životě svůj opodstatněný význam

a vedou mě k poznání a znovunalezení sebe sama.

 

Úděl anděla na Zemi

Anděl (boží dělník) na Zemi je člověk, který pracuje vědomým prožíváním života, skrze své vědomí pro věčnost. Pojmenování jsou různá, podstata působení je stejná. Ne všichni si ji však uvědomují, připouštějí a i ti, kteří ji vnitřně cítí, mají své prožívání kvůli tomu, kým jsou a co zažívali, zažívají na Zemi, často podvědomě zasunuto a posunuto. Cílem je své prožívání začít opět správně pojímat, uvést jej do rovnovážného stavu, neuvíznout v přílišné naivitě (lehkosti bytí a opojení "křídel motýlích" věčného pozitivismu a nic si nepřipouštějící bezstarostnosti), ani v přílišné bolesti (nést úděl trpícího, odpírajícího si potěšení, jež trpí za ostatní pro "dobro" všech).

 

Uvědomuji si, přijímám a ctím anděla v sobě.

 

Pravdivost vnitřního poznání

Přijmout pravdu poznání světlem srdce a prozářit ji tvořivou silou mysli,

neblokovat se myšlenkou:

tohle nechápu, nejsem tak daleko ve svém poznání..., nebo naopak nepotřebuji přijímat, protože už vím...

 

Můj drahý Bože, dej sílu sil

pravdivosti mého vnitřního poznání.

Uchopit jej srdcem Mellantiah,

pochopit jej myslí Algeborah.

 

Přijímám pravdu poznání srdcem Mellantiah,

přijímám pravdu poznání myslí Algeborah,

Děkuji. Přijímám. Amen.

 

Můj drahý Bože, dej sílu sil

uvolnit vše, co ve mně není světlem

a za světlo se pouze vydává.

Uvolňuji a opouštím s úctou, láskou a pokorou k SOBĚ.

 

Pravdivost vnitřního poznání je ochranným štítem našeho duchovna:

Jsem láskou ke svému poznání.

 

Symbol si můžete i sami nakreslit a postupně uvědomovat jeho části

* symbol se kreslí jedním tahem, je složen ze 3 nad sebou umístěných a vzájemně dotýkajících se vrstev

* začíná se vždy ve spodní části dané vrstvy, do které se vždy vrací zpět a poté se znovu vychází k další vrstvě nad ní

(od nejmenšího srdce se špičkou, přes postavu ve středu, až k srdci, jež vše ohraničuje)

* když se symbol správně naučíte používat, bude fungovat i mentálně

(představit si jej a myšlenkově v sobě promítnout)

 

Velmi ráda Vám energetický šperk na požádání vyrobím, každý kus je originál, stejně tak jako vaše podstata, jejíž energie je do symbolu při tvoření promítnuta. Symbol se skládá ze tří vrstev, z níž každá nese své poselství ukotvené přiloženou mantrou. Vše dohromady spojené vytváří celistvý, jedním tahem vytvořený srdíčkový šperk SVĚTLO LÁSKY.

Co příjde mi pro Vás při výrobě, s láskou k srdíčku Vám přiložím...

 

Pokud k vám zde psané jakýmkoliv způsobem promlouvá, chtěli byste se k energetickému symbolu - šperku na cokoliv zeptat,

či jej rovnou pro sebe či blízké objednat, neváhejte mě prosím kontaktovat na mailovou adresu: klikovaj@email.cz, zde se domluvíme ;)

Děkuji, se srdečným pozdravem J.K.Světlovláska.