KIESHA CROWTHER (Little Grandmother)

 Kiesha Crowther, známá jako "Little Grandmother", je mladá šamanka a členka světové rady domorodých starších. Byla jmenována strážcem moudrosti, zmocněným předávat důležitá poselství předků týkající se přechodu Země do vyšších dimenzí současné generaci.

Jako dítě trávila dlouhé chvíle sama v přírodě, její mládí bylo poznamenáno řadou nevšedních zážitků a schopností, kterým nerozuměla, už tehdy byla známá svými schopnostmi komunikovat s přírodou a vnímat její energie.

Když byla ve 30 letech iniciována jako šamanka a strážkyně moudrosti, začala jí být předávána moudrost předků a důleživá proroctví. Za tímto účelem začala vydávat videa, vysvětlující její poslání v této době, kde velmi srozumitelně podává doposud skryté duchovní pravdy a souvislosti.

Její poselství zdůrazňuje, jak je důležité žít v srdci a v pravém vztahu s Matkou Zemí, aby mohlo dojít k posunu individuálního a planetárního vědomí a jak nezbytné je vzpomenout a uvědomit si, kdo skutečně jsme.

Založila Tribe of many Colours (Kmen mnoha barev) pro všechny, kteří se chtějí spojit v lásce a léčení k pomoci Matce Zemi a všem jejím bytostem.

 

Stránka s českými překlady a sděleními Kieshi Crowther: Little Grandmother česky