POSELSTVÍ NADĚJE PODZIM 2011

Zdravím Vás bratři a sestry, jsem ráda, že jsem zase zpátky, byla to chvíle, co jsem zde nebyla, protože jsem v poslední intenzivní době podnikla řadu cest, kde jsem hovořila s mnoha lidmi i kmeny po světě.

Tento rok je pro mnohé z nás náročný. Mnozí z nás prochází velkými životními změnami, protože každý den přichází na naši planetu množství energie, aby se stávající energie navýšila. Všichni bojujeme ve svých osobních životech, nemyslím, že by se našel někdo, kdo by neprožíval velké životní změny. Vztahy se rozpadají, stěhujeme se nebo opouštíme  pracovní místa a k tomu se zde chci vyjádřit. Jestliže energie sílí, musíme nechat jít, co nefunguje. Když sílí světelné pozitivní energie, pak není místo pro to, co už nám v životě neslouží. A vztahy, které nejsou naplňující a neodpovídají našemu Vyššímu Já, musí zaniknout. Když je necháme jít, otevřou se nám možnosti pro to pozitivní v našem životě. To negativní musí jít pryč, pozitivní může přijít. Neříkám, že to bude lehké, ale nezapomeňte, že toto je důvod, proč se nám toto děje. Naše tendence nás vedou k tomu, abychom staré shromažďovali a drželi, ale ve skutečnosti to, co již nefunguje, má odejít. Nechat odejít znamená nechat pozitivní přijít. Tak jak se svět mění a pozitivní energie přichází, my musíme být připraveni. Je pravda, že vysoké energie vždy vítězí. A když uvolníme místo pozitivní energii, nemůžeme zůstat v zajetých starých vzorcích a očekávat, že se naše vědomí promění, jak se to děje nyní, musíme připravit sami sebe. A přestože je to těžké, nechte tyto věci jít. Já vím, že je to těžké, vím to ze své zkušenosti: tento rok byl tím nejtěžším v mém životě. Ale věřím v toto poselství tolik, že je sdílím s lidmi světa a v průběhu roku jsem se setkala s velkou kritikou a od těchto věcí si musím držet opravdu odstup, ocenit co dělám, že to má svou cenu.

Toto poselství jsem obdržela, tak jej mám šířit dál nehledě na to, jak moc to může být těžké. V každém positivu je kus negativa, černá a bílá, dopředu a dozadu – tento rok takový je: je to boj. Lidé mi říkali „udělej tohle, udělej tamto a já si držela odstup do té chvíle, kdy jsem se zklidnila a otevřela své srdce, pak jsem si uvědomila, že jsem udělala pár chyb. Jsem lidská bytost, jsem Já stejně jako Vy. Ale poselství Vašeho Já je tím poselstvím, které je nejsilnější. Vaše osobní poselství Vás vedou k novým formám bytí, k tomu aby vás tyto formy podpořily, připomněly, kým skutečně jste. Poselství je dobré. Já nejsem poselství, já jsem lidská bytost. Když jsem začala se svým 1. videem, uvedla jsem, že jsem šamanka pro kmen a je jedno, kdo mě zasvětil. Došlo mi, že jsem nebyla dostatečně vnímavá vůči Native Americans - rodilým Američanům, původním lidem z kmenů. Nyní se chci omluvit všem Native Americans, že jsem nebyla dostatečně vnímavou. Dost věcí jsem v životě potlačila, nevnímala – neučím nic z Native Americans, nerepresentuji nikoho z těchto původních kmenů, jsem lidská bytost snažící se předat jednoduché poselství: abyste si vzpomněli, kým jste. Vzpomenout si, že jsme ti nejsilnější ze silných, že nikdo tuto planetu nezmění, jen my a my to musíme udělat. Učím se za pochodu, omlouvám se, jsem lidská bytost a budu dělat chyby a jako lidská bytost cítím zodpovědnost za tuto planetu a za každého z nás, protože věřím, že můžeme jednat jinak, než doposud jednáme.

Od té doby, co učím, předávám toto poselství naděje a lásky pro naši planetu, jsem se nesetkala s takovou nenávistí. Uvědomuji si, že svět má dvě strany, lásku a nenávist a budu se modlit, ať zůstaneme ve svém srdci. Musíme být láskou a to je síla, která změní svět. Takže od této chvíle měním channel. Budu myslet pozitivně nenechám tyto věci, aby mě obtěžovaly. Tento rok byl náročný pro mnohé z nás, ale věřím, že toto poselství je opravdové a věřím v to celým svým srdcem a budu toto učit dál. Věřím v nás. Věřím, že my můžeme změnit svět, protože jsem nejsilnější z nejsilnějších. My jsme kmen mnoha barev, my změníme svět.

Energie se blíží, to se teď děje a nyní musíme pohnout, musíme provést změnu v našem životě, musíme odložit všechny staré vzorce, bránit sami sebe, když se s někým nepohodneme, otevřít svá srdce, odpustit, co odpustit můžeme a být lepšími lidmi, pokud můžeme být lepšími bytostmi. Nemohu žádat lidi o to, co sama nedělám: chci, abychom my všichni odložili staré vzorce a šli vstříc pozitivním láskyplným energiím – to je jediný způsob, jak  můžeme změnit naši planetu.

V dnešní době mají vlády po celém světě velké problémy. Rozpadají se systémy, peníze se rozpadají, mnoho lidí se bojí otázky financí i hodnoty peněz ve světě, co dělat v této těžké době? Myslím, že nejlepší, co můžeme udělat, je zůstat ve svém srdci. Zůstat pozitivní vůči ochraně naší lásky, našich blízkých a rodin – potřebujeme vyndat svá semínka, potřebujeme vědět, jak vytvořit zahradu. Potřebujeme vědět, jak být soběstační, jak čistit vodu. Hodnota peněz se v budoucnu nezmění, namísto strachu o peníze či plýtvání, kupte to, co je užitečné pro vaši rodinu, k podpoře toho, abyste si vystačili ve vašem životě.

Tvořte domov, mějte půdu, pokud je to možné, jídlo, semena, zahradu, o kterou se postaráte. K udržení života a k jeho posílení bychom v dnešní době měli čistit vodu. Musíme jít společně. Musíme sjednotit svá srdce a růst v této energii víc a výše, protože ty nejsilnější energie vždycky vítězí. Láskyplné energie jsou mnohem mocnější než energie nenávisti. Milujme jeden druhého. Odpusťme to, co se dá. Omluvme se, pokud jsme chybovali.

Jsem tak přešťastná, že mohu předat toto poselství světu a dalo mi to práci dostat se až k tomuto bodu. Mohu navštívit jen pár určitých míst v jednom roce, jet tam a sdílet toto poselství. Nyní jsem napsala knihu o všem, co jsem se naučila. Kniha Poselství pro Kmen mnoha barev je dokončena a mám obrovskou radost, že tato zpráva může jít do světa a šířit se mezi lidmi, těmi kteří poslouchají, těmi kteří si chtějí rozvzpomenout na to, kým skutečně jsou, že totiž každý je jedinečný a láska je ta správná odpověď. A pokud uděláme chybu, můžeme se omluvit a převzít iniciativu a prostřednictvím skutků ukázat, že to chceme napravit, že to umíme lépe. Takže chci uvést příklad: svou knihou chci přispívat k zisku a pomoci původním obyvatelům sdílet tuto zprávu. Chci přispět těm, kteří chtějí učit, respektuji Native Americans, jejich tradici, miluji je, a proto je pro mne tak těžké cítit tolik pocitů, které bolí. Respektuji a vážím si kmenů původního obyvatelstva, původních domorodých kmenů. Předávám tu poselství, které zachrání svět. A tuto zprávu budu dál následovat a učit.

Nemohu mluvit než za sebe, a tak říkám, že důvěřuji domorodým – původním obyvatelům – oni mají odpověď na to, jak milovat a respektovat matku Zemi a jak se dostat zpátky k pravdivému způsobu žití na této planetě.

Knihou, která právě vyšla, chci podpořit původní obyvatele, máme se naučit, jak chránit dědictví Native Americans. Miluji Vás a udělejte, co můžete pro to, abyste byli milováni a zůstali v srdci obzvláště teď, v této nelehké době. Zůstaňme pospolu jeden pro druhého, zůstaňme v srdci a nezapomeňme, že jsme překrásné jiskry boží a můžeme změnit svět jednoduše, životem ze srdce. Buďte láskou, buďte tolik odvážní, abyste dokázali říct omluvu světu, dávejte lásku druhým.

Miluji Vás a jsem hrdá na mnohé z Vás žijící ze srdce, obzvláště dnes v této pohnuté době. Ale mám víru a odvahu v to, že to zvládneme, děkuji za poslouchání a s mnohými z Vás  naviděnou, nashledanou.

pro www.svetlovlaska.webnode.cz přeložila: Dana Hradilová

zdroj: https://littlegrandmother.net/Media.aspx

 

LITTLE GRANDMOTHER: POSELSTVÍ PRO ROK 2011

Zpráva Kieshi Crowther pro ty, kteří chtějí být připraveni na nadcházející události tohoto roku

 

 Textový přepis videa: Poselství pro rok 2011 (únor 2011)

Zdravím Vás drazí bratři a sestry, je mi velkým potěšením a ctí opět s vámi mluvit v novém roce 2011. S příchodem nového roku se stane mnoho úžasných věcí, stejně jako zažijeme i mnoho obtížných situací, o kterých s vámi chci dnes promluvit. V tomto novém roce je na nás kladeno mnoho očekávání a přichází mnoho obtížných situací. Energie se stále zvyšují, stále častěji sledujeme katastrofy, při nichž umírají zvířata. Jestli jste schopni utvořit si o tom ucelenou představu, máte obrovskou příležitost posunout se skrz svá srdce, společně s ostatními pozvednout své vibrace a nepodlehnout negativním věcem, které se nyní dějí. To je to, o čem chci hovořit v tomto roce. Mnoho z nás vidí mnoho tragédií na naší planetě, kdy mnoho zvířat umírá, ptáci padají mrtví z nebe, ryby jsou vyplavovány z vody mrtvé, je těžké se na to dívat. Na druhou stranu je velmi jednoduché projevit soucit, jít do srdce a pokusit se uchovat si své vysoké vibrace.

Musíme mít stále na mysli, že Země nyní prochází velkou změnou a už před několika roky jsem mluvila o tom, že se póly Země posunují, tohle je skutečná věc, která se děje na naší planetě. Udržet si v mysli ucelený obraz našeho posunu vpřed, je ten nejlepší způsob, jak pochopit vše, co se nyní děje. Naše planeta je místem nekonečné lásky, je nejhezčím místem s nádhernými zvířaty, vodami, lesy a pralesy, horami, pouštěmi, plná tak neobyčejných věcí, tato planeta je milovaná všemi bytostmi. Je to místo, které prochází evolučními změnami neskutečně rychle, rychleji než kdykoliv předtím. Představte si toto místo s krásnou přírodou, zvířaty, rostlinami, vodou a uvědomte si, že jste na tomto místě právě teď! Planeta Země je nejúžasnější a nejdražší planeta, jaká kdy existovala. A byli jste to vy, kteří si vybrali zde přijít. Ne dřív, ne později, ale právě teď. Mnoho se dělo na této planetě, nyní je však ta nejvíc neobyčejná doba a jste to právě vy, kteří jste si vybrali být zde, v tomto čase. To je tak neuvěřitelný dar.

Všechny bytosti, a je jich hodně, se dívají na to, co se právě teď děje, protože nikdy předtím v historii této planety se nic tak neobyčejného nestalo. Lidé žijící v této době procházejí touto dobou tak neobyčejně, evoluce se zrychluje, náš způsob života se zrychluje, naše vibrace se zrychlují, věci se stávají rychlejšími, náš intelekt se enormně zvyšuje a znalosti se posouvají dopředu. Naše vyšší já se probouzejí, tohle se nikdy předtím na planetě Zemi nestalo. Nyní se stáváme vědomými spolu s planetou. A ona se spolu s námi také mění, posunuje se ke svému znovuzrození, její póly se posunují. Osoby, které na ní žijí, mají schopnost obrodit se společně s ní a mohou posunout svá srdce a duše na vyšší vibrace nového způsobu života. Musíme si udělat ucelenou představu o tom, kdo jsme. Vybrali jsme si přijít na tuto planetu, jsme velmi vyspělé duchovní bytosti, s vyspělými dušemi a vybrali jsme si přijít sem na tuto úžasnou planetu. Mnoho věcí se teď mění, mnoho věcí je pro nás obtížných: dívat se, jak zvířata umírají, na zemětřesení, na výbuchy sopek a mnoho přírodních katastrof, které se děly a budou se dít i tento rok.

Máme však pomoc, pomoc od bytostí, které nás sledují, všechny žijící bytosti, nás v tomto čase sledují, protože jsme pro ně velmi zajímaví. Náš mentální a spirituální vývoj je velmi rychlý, rychlejší než kdykoliv předtím. Je velmi těžké sledovat přírodní katastrofy a prožívat tyto velmi obtížné situace. Klademe si otázky, jak se přes to dostat, jak udržet pozitivní vibrace a dosáhnout lepšího života. Nejdůležitější věcí je vzpomenout si na to, kdo jsme. Nejsme jen matka a otec, bratr nebo sestra, zaměstnanec, který vstává, chodí do práce a vrací se z ní každý den. Jsme mnohem víc v naší práci, v našem poslání v očekávání ostatních lidí. Vše je ve vašem úhlu pohledu na situace, všímejte si, co se okolo vás děje a reagujte na to. Jste součástí něčeho úžasného, něčeho báječného a vaše vyšší já, můžete projevit lásku, porozumění, schopnost rozeznat pravdu, všímat si a vědomě zaznamenávat úžasné a nádherné věci, které se vám nyní dějí.

 Když si vzpomenete na to, kdo jste, objevíte své vyšší já, které je vše, co existuje a které je propojeno s duchem a tvořením všech věcí, tvořením lásky a světla. To je to, co jste. A je čas vzpomenout si na to. Dlouhý čas jsme chodili okolo a nevěděli, o čem je život. Nyní jsme zde, abychom odhalili něco úžasného, abychom poznali pravdu, světelný impulz, sdíleli nádherný svět velké změny obrození. Důležité je přitom si uvědomit, že v lásce je odpověď. Máte odpověď v sobě, způsob, jakým mluvíte s ostatními, jak vnímáte ostatní, způsob, jakým se spojujete se svým vyšším já, je odpověď. Když si vzpomeneme, kdo jsme, dostaneme se přes všechno. Když si udržíme vyšší vibrace, můžeme se spojit, zvýšit naši energii a ducha, zvýšit vibrace na této planetě. Máme opravdovou příležitost změnit svět. Nikdo neurčuje, co se bude dít na této planetě, je to pouze na nás, protože my jsme ti nejsilnější ze silných, my máme schopnost změnit svět. Kolik z nás sedí doma a nedělá nic, protože nám nikdo nedal pravomoc mluvit, kolik z nás nic nedělá, protože věří, že není vůdcem nebo duchovním učitelem. Nikdo vám nemusí dávat povolení, nikdo vám neuděluje schopnost měnit planetu. Každý, ať už jsme muž, žena nebo dítě, jsme se narodili na tuto planetu s pravomocí, schopností a povinností chtít lepší svět k žití, k životu a v lásce a světlu. A každý máme povinnost jednat v lásce a světle. To je jediná věc, která změní tento svět. Záleží na každém jednom z nás.

Mnoho předpovědí domorodých kmenů říká, že v tomto čase mají přijít duhové děti, které žijí a jednají ze srdce, ne z mysli a ega. A nyní je to tu, jsme to my, kteří vytvořili kmen mnoha barev, my máme změnit tento svět přes svá srdce, každý z nás má tu schopnost a dar požehnání, kterým můžeme změnit svět. Můžete sdílet naši lásku a kreativitu tancem, poezií, jakýmkoliv tvořením, můžete stejně dobře vystupovat před lidmi, jako přebývat sám u své matky Země, je na vás, jakým způsobem budete měnit vibrace tohoto světa. Každý z nás má tuto zodpovědnost, každý z nás má sílu jednat v souladu s vyšším já. Každý den je okolo nás tolik negativity, můžete se spolupodílet na tom ji utvářet, je jen na vás, jak si přejete žít. Kdykoliv zde byla láska, byla i temnotou, láska byla i nenávistí, to je způsob existence vesmíru. Máte možnost si vybrat život, kterým budete žít. Můžete si vybrat žít s lidmi, kteří přináší negativitu na tuto planetu, můžete si vybrat žít v lepším světě. Můžete začít žít, tvořit, mluvit s láskou, jež vytvoří skutečnost, v níž budete v souladu se svým vyšším já, které tvoří z lásky a budete láskou. To je to, co změní planetu. Nemusíte protestovat, hmotně pracovat na tom, abyste změnili svět, záleží na tom, co tvoříte a jak reagujete. Můžete se nechat inspirovat negativitou kolem vás, máte možnost uvěřit těmto věcem a přijmout je, nebo uvěřit, že jste vyšší bytosti, které žijí a tvoří z lásky a světla a to je to, co sdílíte. Každý den, každou minutu máte na výběr, vaše volba je svět, ve kterém chcete žít.

Slova, která vyslovujeme mají velmi velkou sílu, máme dar řeči a musíme to brát velmi vážně. Slovy tvoříme svět okolo sebe. Pokud mluvíme negativně, se zlobou, nenávistí a odsuzováním, vytvoříme právě takový svět, který nás bude obklopovat a ve kterém budeme žít. Když budeme mluvit a jednat s láskou, trpělivostí a věřit ve věci utvořené z lásky a světla, vytvoříme láskyplný svět. Je to naše volba. Naše planeta teď prochází něčím velmi obtížným, ale na druhé straně po bouři přichází duha. Dávejte dobrý pozor, jak spolupracujete s lidmi a planetou.

Když se díváte z okna a vidíte přírodu, udělejte si pět minut na to, abyste cítili jejího ducha tam venku za oknem. Jak často jezdíte autem, stejnou cestou každý den a vnímáte, co je okolo vás? Nyní je čas opravdu si uvědomit, že planeta Země je živoucí, milující bytost, je čas se s ní spojit a milovat ji, dát jí něžnost, je čas vzpomenout si, kdo jsme, odkud jsme přišli a proč jsme zde. Nejsou to vaši prarodiče, kteří žijí v této době, jejich svět už odešel, jste to vy, kteří jste nyní tady a teď. Jste nejsilnější duše, máte právo, schopnost a závazek chtít lepší život.

 Skrze lásku můžeme vytvořit nový svět. To je moje žádost k vám. Ano, vidíme negativní věci kolem sebe, ale musíme zůstat ve vysokých vibracích, dávat lásku, být láskou, takto změníme svět. Velmi důležité jsou v této době krystaly, nastal čas je vrátit zpět Matce Zemi společně s modlitbami lásky a naděje pro planetu, modlitbami k jejímu léčení. Je čas vzít tyto krystaly a vložit je zpět do Země. Nejlepší způsob je navrátit je zpět do přírodních vodních toků, protože voda je nejrychlejším vodičem energie, voda vede energii rychleji než cokoliv jiného na této planetě. Krystal není pouze skála, krystal je přírodní počítač, který obsahuje neuvěřitelné množství energie a je nositelem vložených informací a znalostí. Jestliže vložíte krystal do vody, nejenže tím vodu posvětíte, ale stane se i něco velmi magického. Vaše modlitby, vložené do krystalu, se dostanou do vody, jejím vypařováním se zároveň dostanou do nebe, kde se vytvoří mraky, z nichž se léčivá energie prostřednictvím deště opět vrátí na Zemi a pokropí vše živé. A tento cyklus se bude opakovat znovu a znovu. Tohle je velmi důležité. Dávejte své modlitby do krystalů a vkládejte je zpět do vody. Matka Země pláče o pomoc a my jsme jediní, kteří ji mohou pomoct. Nejsme zde sami, tak mnoho bytostí nás sleduje a pomáhá nám. Chtějí nás vidět, jak rosteme, postupujeme vpřed prostřednictvím lásky a světla, chtějí nás vidět jako světelné bytosti, které využívají plnou mozkovou kapacitu a pamatují si na to, kdo jsou. Jsou zde a chtějí nás podpořit a udělat pro nás co nejvíce. Dávání krystalů zpět do vody je něco velmi důležitého, co se nyní děje na této planetě. Za časů Atlantidy nosili lidé krystaly na krku pro spojení se srdcem Země a nyní je na nás, abychom je nosili na krku znovu my. Prosím, noste krystal křemene na svém krku, noste jej ve dne v noci, dejte jej svým dětem, spojte se opět srdcem Matky Země.

Jste také společenstvím Kmene mnoha barev, co to znamená? Každý, kdo chce žít znova ze svého srdce, každý, kdo miluje Matku Zemi a vzpomene si, kdo je, je členem kmene. Členové kmene na celém světě se každý den ve 12:00 hodin MST amerického času (20:00 v ČR) společně spojují v modlitbě k vyjádření lásky a vděčnosti Matce Zemi. V tento čas spojujeme svá srdce k léčení Matky Země, k rozpomenutí se na to, kdo jsme, k žití v lásce a světlu, společně si přejeme sjednotit se, abychom mohli udělat změnu. My jsme ti, na které jsme čekali, my jsme ti, kteří to mohou udělat, nikdo jiný to za nás neudělá, nikdo jiný nemůže udělat změnu tohoto světa. Musíme si to přát společně, musíme si začít vzpomínat na naše vlastní poslání zde. Vaše duše jsou věčné, jestli si vzpomenete, že zdroj vaší duše je velký duch, který je největší láskou a světlem ve vesmíru, jste nezadržitelní, stanete se úžasnými bytostmi, které si přestanou o sobě myslet, že jsou malé a bezmocné. Nejlepší věc na energii je, že nejvyšší energie je tu stále, je to univerzální láska.

Právě teď mnoho, mnoho, mnoho lidí žijících z energie ega a mysli devastuje tuto planetu. Nikdy dřív nebylo důležitější sjednotit svá srdce ke změně, jako teď. Musíme zvýšit vibrace k potlačení těchto energií, sjednotit se, abychom převýšili tyto nízké energie ega a mysli. To je opravdová změna, která začne měnit svět. Musíme stát společně, už se nesmíme oddělovat v náboženství, barvě ani rase, jsme všichni jeden. Velmi, velmi brzo si uvědomíme, že nejsme sami ve vesmíru. Existuje mnoho existencí na mnoha vývojových úrovních a velmi brzo o tom budeme mluvit. Velmi brzo se to odkryje a my budeme vědět, že nejsme sami. A než se to stane, přeji si, ať se sjednotíme v jedno, v jeden lid, jeden kmen dětí Matky Země. Je od nás velmi pošetilé rozdělovat se na skupiny, nenávidět ostatní a myslet si, že jsme odlišní, nejsme! Jsme jedna rodina a je čas vzpomenout si na to a konat jako jeden v uzdravování země i sebe navzájem. Je konec sezení doma a nic nedělání, žití běžný životů bez pozornosti k většímu celku života. Něco brilantního se děje na naší planetě, a my musíme vstát, spojit naše ruce a srdce, musíme se změnit, musíme opět začít žít ze srdce.

 Jestli bude někdo mluvit negativně a jednat negativně, změňte kanál. Jestli je někdo kolem vás, který podlehl negativitě, uzavřete se před ním. Dávejte pozor, co čtete, na co se díváte v televizi, na vaši konverzaci s rodinou a přáteli. Ujistěte se, že vše, co děláte, děláte na vyšší úrovni, vzpomeňte si na ucelený obraz o sobě samých. Jsme generace, která má příležitost změnit lidskost, po nás nepřijde nikdo jiný, kdo by to mohl udělat. Musíme porozumět naší zodpovědnosti a začít tak jednat. Jste mnohem větší, než si myslíte a vaše zodpovědnost za tuto planetu je enormní. Jste velmi milovaní, jste božští, musíte si vzpomenout, kdo jste.

Překlad textu: www.svetlovlaska.webnode.cz

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=bHyOdZRNUD4

 

 Little Grandmother - Opens her Home (Otvírá svůj dům, Santa Fe, leden 2011) 

 V rozhovoru s Juicy Homes se zmiňuje o masivích úmrtích ptáků, ryb a jiných malých tvorů na celém světě, vysvětluje otázku posunu pólů a jeho důsledky.

 

 Textový přepis videa: Little Grandmother otevírá svůj dům (Rozhovor s Lillou Mace, leden 2011)
Little Grandmother nás zve, abychom vstoupili do jejího života. Pojďte se mnou k ní. Ahoj! Pojďte dál! Buďte vítáni v Santa Fe! Děkuji! Co to máš tady za obrázky? To jsou kresby, které jsem dělala, když jsem byla mladší. Tohle je můj sovák, která je mi tak drahý. Ten příběh jsem už vyprávěla, a pořád nosím jeho dráp. Mám ho už léta, znamená pro mě mnoho. Tohle je ten dráp. Když zemřel, to bylo tak, že jsem šla ven krmit zvířata a najednou něco letí, otočila jsem se, a sovák narazil do mé hrudi. Byl to můj oblíbený sovák, velice jsem ho milovala, a něco se stalo, cítila jsem, jak bije jeho srdce, a sundala jsem ho ze své hrudi, a tenhle dráp byl zabodnutý do mé hrudi, nad srdcem. Tak je můj sovák. To jsou všechno moje kresby.  

Jsi talentovaná v mnoha směrech. Co to pro tebe znamená? Každý ten obrázek, každé zvíře pro mě něco v životě znamenalo. Předala mi specifická poselství, a jsou velmi drahá mému srdci. Chtěla jsem je proto mít stále u sebe. Tato zvířata jsou z mého domova v Coloradu, tenhle jelen hrál důležitou roli v mém životě. A tahle antilopa z prérie, hnědý medvěd, každé z nich bylo v mém životě něčím důležité. Tak si je nosím pořád s sebou.

Tenhle buben jsem dostala od Indiánů, krásný buben, který jsem několikrát použila pro ceremonie k Matce Zemi, ke spojení s tlukotem srdce Matky Země. Proto na něj bubnuji, kvůli skutečnému spojení. Slouží také ke zpěvu, modlení, procítění lásky Matky Země, je to krásný buben, který mi byl darován. Tyto štíty byly vyrobeny speciálně pro mě, pro medicínu, aby mi pomáhaly, chránily, učily lásce a jednotě s planetou Zemí. Jsou pro mě důležité. Máte tu krásné srdce s křídly. To jsem také dostala, je pro mě velmi významné, dřevěné srdce, dělala ho pro mě jedna žena z Maoui, která je pro mě jako drahá sestra, já jí často volám, a srdce s křídly je to proto, abych stále měla v srdci přání letět dopředu, abych neustrnula ve starém způsobu myšlení. Abych stále šla dopředu a byla láskou. To je takové připomenutí.

Pojďme se podívat ven, jaké je to krásné a divoké místo. Když jsem sem poprvé přišla, bylo to tu velmi klidné, a já jsem postrádala zvířata a zvuky domova, ale brzy sem přišla různá zvířata, ptáci a sovy. Pojďte, ukážu vám, jaké je to venku. Je tam dneska docela zima. Tak pojďme. Je to tu krásné, já to tady miluji, je tu tolik přírody, je to divoké. Úžasné. Tuhle tady sedělo na schodech pár kojotů a čekali na mě, až přijdu domů. Ty se jich nebojíš? Vůbec ne. Když jsem odešla ze svého domova v Coloradu, tam, co bydlí moje sovy, když jsem odjížděla sem, osm sov sledovalo moje auto, a já jsem brečela a loučila se s nimi a byla smutná, ale asi za pět dní, co jsem tu bydlela, se tu objevily. Takže jsou tady se mnou, jsou volné, jsou tu i králíci, různá zvířata, cítím se tu velmi spokojená. Ty jsi vyrostla se zvířaty. Ano, přesně tak. Většinu svých lekcí jsem se naučila z přírody, divočina je pro mě velmi důležitá. Nemohla bych žít ve městě. Takže, je to tu skvélé a miluji to tady. Je to velmi divoké, spousta zvířat.

Také tu medituješ a modlíš se? Ano. Každou noc medituji a modlím se. Je to pro mě velmi důležité. Myslím, že všichni bychom mělí být spojeni s Matkou Zemí co možná nejvíce.  A právě teď je to velmi smutné, protože tak mnoho zvířat umírá. Lidé se diví, co se děje. Před rokem jsem mluvila o posunu pólů. O tom, že už začal. Póly se skutečně pohybují. Mluvila jsem o výlevu ropy v Mexickém zálivu. O tom, že je to mnohem tragičtější než nám říkají a že se to stane mrtvou zónou. A to se stalo, život odtud je pryč. Ropa zabila v oceánu úplně všechno, i kyslík je pryč. A to všechno pomalu vychází najevo. Ano, je to pravda. Situace je mnohem zoufalejší, než mnozí z nás vědí.

A teď jsou zprávy o mnoha úhynech zvířat. Všude na světě umírají různé druhy zvířat. V Texasu, Itálii, Švédsku, Zélandu, Taiwanu, Kentucky, Louisianě, stovky tisíc ptáků padají z nebe mrtvé. Mnoho tun ryb na různých místech, v Kalifornii, nejen ptáci, ale milióny ryb plavou na hladině mrtvé. Jsou jich milióny. V Brazílii tuny mrtvých ryb. Myslím, že 100 000 ryb, 3 000 kosů v Anglii, krabi, celý živočišný druh plave na hladině mrtvý. V Brazílii stovky tun mrtvých ryb na hladině. Je těžké jenom to sledovat. Tolik věcí se děje na Zemi, 500 zemětřesení jen v Arkansasu, v jediném státě. Na naší planetě se děje tolik věcí, že si jich ani nemůžeme být vědomi. Začínáme si je uvědomovat, a lidi začínají panikařit, Ale není to náhoda. Řekli nám už před dvěma lety, abychom o tom mluvili. Póly se posunují. To znamená obrovské změny na naší planetě. A my nyní začínáme vidět jen ty nejmenší efekty. A bude to pokračovat dále.

Mnoho lidí si myslí, že ryby a práci jsou příliš křehcí. Pět kapek krve stojí ptáka život. Jsou velmi zranitelní. Ale to neplatí jen pro ptáky a ryby. My všichni jsme křehcí. Uvidíme, jak umírá stále více savců a velkých zvířat. Tuleni, velryby jsou také vyplavováni na břeh mrtví. Na naší planetě se dějí opravdu závažné věci. Lidé se ptají, co to je. Za prvé, posunují se póly. Velmi významně. A lidé si neuvědomují, jak je situace naléhavá. Já mluvím o posunu pólů už dva roky, i letiště musela doslova posunout sever, na Floridě, a ještě někde, museli změnit celý systém letiště, nedávno, systém startů a přistání, protože sever je už daleko jinde. Říká se, že severní pól se posunuje směrem do Ruska velmi významným způsobem. Západ slunce je na úplně jiném místě. Poprvé v lidské historii slunce zapadá jinde. Věci se skutečně mění. Měli bychom si to uvědomit.

Nejde o to, že Kiesha vypráví nějaké historky, co by se mohlo stát, ono se to děje. Před dvěma lety jsem mluvila o posunu pólů a velkých změnách, a už je to tady, právě teď. My vidíme jen špičku ledovce. Když se póly přesunou, stane se řada různých věcí. Budeme vidět jen malé věci, a ty se budou zvětšovat. Co s tím máme dělat? Jak proti tomu bojovat?

Není vlastně nic, co bychom mohli fyzicky udělat. Ale odpověď je a vždycky bude: čím výše vystoupí vaše vibrace lásky, tím se láska stane větší a větší, a přemůže nenávist a nízké vibrace. A to je skutečná odpověď, na to, co lidské bytosti na této planetě mají teď dělat. Musíme se dát dohromady, projevovat lásku a soucit pro tuto planetu.

Nejenom že se přesunují póly, ale vlády a tajné skupiny na naší planetě  využívají energie planety Země, aby dělali něco skutečně hrozného, hrozné věci na naší planetě. Různé vlády po celém světě sprejují aluminium smíšené s nejhroznějšími plyny na naší obloze. Chemtrails, které vidíte, nejsou přirozené stopy letadel, jsou plné všech možných jedů. A  lidé, kteří jsou tím pověřeni, říkají, že nemají ani ponětí, jaká jsou nebezpečí. Vůbec tomu nerozumí. Snaží se zablokovat sluneční energii a tím, co dělají, nejen zabíjejí naše živočichy a rostliny, zvířata, ale mnoho z nás je z toho velmi nemocných. Je to tak smutné, ale pravdivé.

Lidé budou z toho velice nemocní a budou se ptát na příčinu. Lidé dostávají nevysvětlitelné alergie, přitom žádné rostliny ani stromy teď nevydávají pyl. Lidé se snaží v obchodech koupit něco proti těm alergiím, ale to nejsou alergie, to je v našem vzduchu. Ty látky spadnou dolů na zem, budeme je dýchat, budou je dýchat stromy a rostliny, voda je jich teď plná. Zničí to celý systém Matky Země. Je to tragická situace.
Takže co navrhujete? Co bychom měli dělat? Snažím se dát něco dohromady, dělám právě teď spoustu věcí na Facebooku, právě teď se snažím spojit dvě webové stránky do jedné, a brzy bude zahájeno živé vysílání, zdarma, pro všechny, kteří se chtějí k nám přidat, a budu tam mluvit o tom, co můžeme dělat jako celek. Právě teď se snažím organizovat meditaci, ve 12 hodin MST, (Pozn. Org.: Mountain Standard Time - kanadského a amerického standardního času, u nás je to ve 20.00 zimního času) pro nás tady, ale i všude na světě se v tuto dobu budeme scházet, modlit se a meditovat a posílat Matce Zemi naši lásku, léčivou energii. Myslet na zvířata, která teď umírají po statisících a milionech, děkovat jim, že jsou tady a dát jim svou lásku.

A Matka Země skutečně potřebuje slyšet, že ji milujeme, a chceme jí pomoci se uzdravit. Budeme dělat obřady a modlitby, v nichž nějakým způsobem všichni můžeme pomoci, všichni máme specifická nadání, všichni máme různé způsoby, jak se spojit s Matkou. Každý den se budeme scházet v počtu tisíců, Kmen mnoha barev, a kdokoliv další si to přeje, vyzýváme všechny, aby se s námi společně modlili. Když to budeme společně dělat, sjednotíme energii a lásku, a vše se změní. Ale Matka Země potřebuje vědět, že i když je na této planetě mnoho lidí, kteří dělají hrozné věci, přesto nás, kteří ji milujeme, jsou milióny, a milióny si přejí její uzdravení, a chceme, aby věděla, jak velice nám na ní záleží. Že chceme žít v lásce, chceme se pohnout kupředu, chceme dělat dobré věci na této planetě. A jediný způsob, jak se pohnout kupředu, je láska.


Univerzální zákon říká, že čím více je v nás lásky, tím více se stáváme inteligentními. To je univerzální zákon. Naše věda právě teď nemá ani ponětí, jak vyřešit dnešní problémy. Ale když se sjednotíme v lásce a naše energie se zdvihnou, i naše vibrace se zvednou. Staneme se inteligentnějšími a dokážeme uzdravit Matku Zemi. Takže každý den v poledne horského standardního času (v ČR 20:00), se sejděte a jakkoli můžete, posílejte Matce Zemi svou lásku.

 Zdroj: https://orgonet-littlegrandmothercz.blogspot.com/

 

Little Grandmother - Our body's energy is changing

(Energie našeho těla se mění, interview Slovinsko, prosinec 2010)

 Energie našich těl se mění, můžeme to podpořit láskyplným a vědomým přijímáním.

 

Textový přepis videa: Energie našeho těla se mění (interview Slovinsko, prosinec 2010)

  Reporter: Jedna otázka ohledně těla, protože nyní mluvíme o evoluci těla a tělo začíná vibrovat rychleji a je to pro nás docela výzva. V současnosti přichází mnoho onemocnění, je to něco, co souvisí s navyšováním vibrací a můžeme to léčit?

Kiesha: Ano, mnoho a mnoho energií přichází na naši planetu, naše tělo se musí vzdát toxických látek, které přijalo. Nejen těch, které přijalo fyzicky, ale i ve své psychice, těch kterým uvěřilo, všechny tyto věci držíme v sobě a jsou pro nás těžké. Všechny tyto toxiny mohou odejít z našich těl přijetím více láskyplné a světelné energie. Je zde mnoho zbytečností, zaměstnávajících naši mysl, které můžeme pročistit. Nyní mnoho z nás začíná vnímat a prožívat účinky přicházejících energií, je to skutečně tak.

V minulém roce se energie začala během několika měsíců stále více navyšovat. S přijímáním nových silných energií do našich těl začínáme pociťovat například bolesti hlavy, které jsme dříve nezažili, slyšíme ruchy v uších, cítíme se nemocní a nevíme proč. To se děje v důsledku toho, že naše energie se ztrojují a my se snažíme těmto vysokým energiím frekvenčně dorovnat. Mnoho z nás pociťuje různé symptomy v důsledku věcí, které přicházejí. Ale nemusíme se bát, naše těla procházejí posunem, a přitom dostávají všechny energie, vzorce a systémy, které potřebují a které zde nikdy dříve nebyly. Tímto způsobem vnímáme a dostáváme dobré a silné energie.

Překlad: www.svetlovlaska.webnode.cz

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=4MMYq41niQw

 

Little Grandmother - Speaks on 2012 (Mluví o roce 2012, Zurich, listopad 2010, CZ TITULKY)

 Během workshopu v Curychu v listopadu 2010 hovoří Little Grandmother o roce 2012, o očekávané změně pólů a jak bychom se na ni měli připravit.

 

Little Grandmother - Musíme začít žít ze srdce (Zurich, listopad 2010, CZ TITULKY)

 

Little Grandmother - Spirála jako božský symbol zrození (červen 2010)

  Kiesha Crowther odkrývá symbolický význam spirály, která se stala posvátným symbolem pro všechny domorodé a starověkké kultury napříč celým světem. Hovoří o výskytu světelných spirál objevujících se v současnosti na nebi po celém světě a o tom co tyto úkazy znamenají.

 

Textový přepis videa: Spirála jako božský symbol zrození (červen 2010)

 Když přemýšlíme nad tím, co je nejstarším historickým, nejstarodávnějším symbolem na celém světě, který každá domorodá kultura uctívá napříč celou planetou, odpověď je spirála. Ano, je to opravdu nejstarší prehistorický symbol všude a vždy. Jak mohl mít celý svět v této prehistorické době stejný symbol? Neměli telefony, poštu, ani internet a každá jedna starověká kultura na této planetě měla spirálu. Je to jeden z nejtajuplnější starověkých symbolů. Máme Kelty na severu, kteří tvrdili, že spirála symbolizuje celý vesmír, věčnost, boha. Máme Římany a Řeky, tito věřili, že spirála je symbol bohů, jednota duše. Domorodí Australané zobrazovali spirálu, věřili, že znamená věčnou slávu, islámští lidé používali spirálu pro posvátné obřady, o kterých se nemohlo psát, protože byla znamením božské podstaty. Pro africké kultury znamená spirála příbytek matky a boha. V orientální kultuře znamená spirála počátek veškerého života, příchod Boha. V Indii lidé věří, že spirála symbolizuje jednotu a ženskou sexualitu. Pro domorodé Američany znamená spirála veškerou energii a výsledek tvoření. Pro kmeny Hopi je spirála symbolem tajemství člověka, všechny žijící věci, cesta všeho živého. Mayové užívají spirálu jako ukazatele ročních období, světových stran, cyklů života. V Polynésii znamená spirála nesmrtelnost.

Každá starověká kultura na této planetě viděla to samé. Proč všichni lidé používali jako symbol spirálu? Nikdo jim to neřekl a navzájem si to nemohli sdělit, nemohli se od sebe učit. Kolik z vás vidělo někde v přírodě spirálu? Celý svět vidí spirály, které jsou všude, nemůžeme je minout. Viděli jste videa. Předkové říkají strážcům moudrosti, že na naši planetu vstupují nové energie a nový život, který zde doposud nikdy nebyl. Spirály světla se objevovaly celý minulý rok, signalizovaly vstup něčeho nového, něčeho, co zde ještě nebylo. Otevřelo se vědomí prehistorických časů, vědomí úžasného času domorodých lidí. Na setkání strážců moudrosti jsme mluvili o spirále, velký otec k nám promluvil a řekl, vědci se budou pokoušet o vysvětlení, budou chtít říct lidem, v co věří, ale nenajdou vysvětlení… Nebudou mít na to žádnou odpověď. A miliony to uvidí a není žádný způsob jak to zakrýt. V minulém roce žádná nebyla velká, ale bylo jich několik, které se vytvořily. Brazílie, Čína, Rusko, Kanada, Nebrasca, Uzbekistán, Yosemity, Mexiko, Anglie v roce 2009, všichni viděli spirály, všichni viděli modré světlo na obloze. Žádný vědec nám neřekne, co to je. Předkové přicházejí, strážcové moudrosti přicházejí. V tento čas se na této planetě děje něco velkolepého. Poslední zmínka z příchozího poselství říká, že muž, žena, dítě a samotná země budou sledovat, že bytosti světla se vracejí. Velké energie se vracejí na naši planetu. Říkají nám, kdo jsme a pomáhají nám změnit žití z mysli na žití ze srdce. Jakkoliv jsme nejsilnější ze silných, bohové a bohyně, chtějí nám pomoct procitnout a milují nás tak moc. Když si představíte, jak moc milujete své dítě, tak mnoho nás tyto bytosti milují. A chtějí, abychom si vzpomněli, kdo jsme, abychom si vzpomněli, jak tvořit. Chtějí pro nás a naše životy něco velmi báječného v době, která nyní přichází. Bytí v této době je úžasné, a to je to, proč se vracejí.

Překlad: www.svetlovlaska.webnode.cz

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=IhiPmVHAuTA&feature=player_embedded

 

Little Grandmother - Jednota s přírodou (duben 2010, CZ TITULKY) 

V jednotě s přírodou

Živý rozhovor s Little Grandmother, šamankou a strážkyní moudrosti. Ve velmi silném a dojemném rozhovoru odhaluje svůj původ, poslání, schopnosti a hlavně názory k zajímavým otázkám o roku 2012, globálních změnách na Zemi, mluví o potřebě lásky, jednoty a vděčnosti k Zemi a všemu živému na ní, poslání indigových a křišťálových dětí, jak vnímá andělské bytosti, hovoří o moci krystalů a jejich energii.

 Seznam otázek
Odkud máš své jméno co znamená?
Přicházejí velké světelné vlny ze Slunce?
Vydala jsi proroctví o roce 2010, řekni prosím, jestli se stanou důležité změny v roce 2012, jak se na ně lidské bytosti mohou nejlépe připravit?
Očekáváš, že uz v roce 2010 bude odhaleno mnoho věci, které jsou nejdůležitější?
Můžeš nám říci více o umisťování krystalů a vašem spojení s nimi?
Jakou úlohu mají křišťálové lebky?
Jaký je pravý účel pyramid na Zemi?
Máš spojení se světem andělů nebo mimozemšťany?
Jak nám indigové a křišťálové děti pomáhají v dnešním světě?
Jsi dítě přírody, jak ji vnímáš, které aspekty jsou pro tebe v tomto ohledu důležité?
Jaké je tvé oblíbené zvíře?
Můžeš ukázat na kameru, co nosíte na krku?
Víš něco o svých minulých životech?
Medituješ pravidelně?
Prosíme o radu, jak proplouvat životem a projevovat mír a lásku, když stále narážíme na negativitu? Jak máme být součástí tohoto světa?
Jak se díváš na vývoj nových druhů komunit?
Jaké jsou tvé projekty pro tento rok, budeš vkládat krystaly do Země?
Můžeš na závěr říct pár slov o tvém Kmeni mnoha barev?

 

LITTLE GRANDMOTHER: POSELSTVÍ PRO ROK 2010

 

Little Grandmother - Poselství pro rok 2010, CZ Titulky (1. část)

 

Little Grandmother - Poselství pro rok 2010, CZ Titulky (2. část)

 

Little Grandmother - Poselství pro rok 2010, CZ Titulky (3. část)

 

Little Grandmother - Poselství pro rok 2010, CZ Titulky (4. část)

 

Little Grandmother - Poselství pro rok 2010, CZ Titulky (5. část)

 

Little Grandmother - Poselství pro rok 2010, CZ Titulky (6. část)

 

Little Grandmother - Poselství pro rok 2010, CZ Titulky (7. část)

 

Little Grandmother - Poselství pro rok 2010, CZ Titulky (8. část)

 

Little Grandmother - Poselství pro rok 2010, CZ Titulky (9. část)

 

 Little Grandmother - Poselství pro rok 2010, CZ Titulky (10. část)