SVĚTELNÁ LÉČBA VODOU

 

Voda je unikátním přírodním nosičem energetických vibrací a informací, které můžeme přirozeně využívat pro své vlastní léčení. Lidské tělo v sobě ukrývá neuvěřitelný samoléčebný potencionál, který bychom si měli opět uvědomit, ocenit a přijmout jej, má-li být samoléčba pozitivní energií účinná. Prostřednictvím spojení s vyšším já a přijetí důvěry ve vlastní léčebné schopnosti pak můžeme nabíjet vodu pozitivními informacemi a modlitbami, jež se po jejím vypití našemu tělu stanou velkým přínosem.

K metodě samoléčení vodou posíláním pozitivních myšlenek mě velmi inspiroval článek Toma Kenyona Léčení vodou k prevenci radiace a virů, velmi podobně o pozitivní modlitbě k vodě a jejích očistných účincích na lidské tělo hovoří jedno ze světelných poselství Jitky Králíkové.

 

Meditace k vodě (kdykoliv, když budeme mít potřebu pít, nejlepší je čistá domácí voda)

1. Nejdříve se spojíme s naším bytostným Já a vyjádříme vděčnost za naší ochranu a léčení

2. Vědomí vděčnosti přesuneme do srdce a se slovy: ŽIVÁ VODO, UZDRAV A OCHRAŇ, PROSÍM, MÉ TĚLO, DĚKUJI, pošleme svůj léčebný záměr přes paže, ruce a dlaně do sklenice s vodou

3. Po napití pronikne voda s touto energií do elementu vody v našich tělech a prostoupí každou buňku našeho těla

 

Tímto způsobem umožníme vstoupit světlu do našeho vědomí, dále projít skrze střed našeho těla do srdce, z něhož přechází do elementu vody. Vědomí vody obdrží tuto energii a jakmile vodu vypijeme, obdrží tuto energii i naše tělo.

 

 SÍLA POZITIVNÍCH SLOV A VIBRACÍ

Uvědomili jste si někdy, že naše slova a myšlenky mají obrovský vliv na to, jak se cítíme a jak se na věci díváme? Denně vyslovíme tisíce slov, aniž si uvědomujeme, jakou energii jimi přenášíme. S téměř každým slovem, které kdy promluvíme je spojen nějaký náš pocit či obraz. S každým slovem se nese zvuková vibrace, kterou podvědomě vnímáme a přenášíme do naší reality. A tak každé slovo, byť jen myšlené, uvádí do pohybu to, jak se právě cítíme. Slova jsou ukazateli našeho podvědomí a nositeli našich emocí.

Významný japonský vědec Dr. Masaru Emoto provedl v této otázce rozsáhlý vědecký výzkum. Věděl, že každá lidská myšlenka má svoji frekvenci a lze ji změřit, a tak hledal způsob, jak prokázat sílu slova a myšlenky v hmotném světě. Vytvořil tedy hlubokým zmražením shodné vzorky ledových krystalů vody a na každý z nich poté opakovaně promlouval vždy jediné slovo – děkuji, hlupáku, láska, válka. Poté krystaly pozoroval pod elektronovým mikroskopem a výsledek byl pozoruhodný. Krystaly děkuji a láska byly symetrické a harmonické. Ale ty, které nazýval hlupáku a válka, měly zcela zborcenou strukturu a rozpadaly se.

Vědeckým výzkumem Emoto jednoznačně prokázal, že je voda významným nosičem informací a také to, jaký význam má pro naše zdraví. Pokud si uvědomíme, že se lidské tělo skládá ze sedmdesáti procent z vody, potom může být patrné, jaký vliv na náš organizmus může mít právě kvalita vody, kterou pijeme.

 

Více informací o práci Dr. Masaru Emota zde: 

https://www.ziva-voda.eu/cz/index.php?page=dr-emoto

https://objevto.blog.cz/1009/voda-a-masaru-emoto

https://www.youtube.com/watch?v=tAvzsjcBtx8&feature=related

https://www.masaru-emoto.net/english/e_ome_home.html

https://emotopeaceproject.blogspot.com/

 

Rakouský videodokument o fascinujících vlastnostech vody (česky): TAJNÝ PROJEKT VODA - PAMĚŤ VODY

 

Ruský videodokument VODA (české titulky)

 © 2006 "Masterskaya Production" Moskva, Rusko.

Dokument ruské produkce z roku 2006 spojující vědecké i duchovní poznatky živlu vody, zkoumající všeprostupující vlastnosti vody a její účinky a působení uvnitř i vně jí samé. Všechny informace jsou v dokumentu krásně propojeny, na vodě a jejích principech je krásně vysvětleno přijímání, působení a odraz v ní i do ní vložených energií. Voda je nádherné zrcadlo, zrcadlící veškerou existenci...