SVĚTELNÁ LÉČBA SLOVEM A ZPĚVEM

 

... pro všechny z Vás, kdož vnímáte, že životadárné a léčivé světlo je součástí Vás i všeho kolem Vás

... pro všechny z Vás, kteří chcete, aby světelné a láskyplné vibrace byly součástí Vaší přítomnosti

... pro všechny z Vás, jež cítíte potřebu vyjádřit úctu a poděkování sobě, matce Zemi, Univerzu

... modlitby světla a lásky je možno říkat si, zpívat každý den a osvojit si je jako součást vlastní léčivé meditace

 ... světelné mantry K Matce Zemi a Svému Já pro zapojení se do procesu duchovního růstu a posílení světelných vibrací

uveřejňuji s laskavým svolením jejich autorky, mé přítelkyně, Jitušky Králíkové

... světelné mantry přicházející Pro práci se světlem svým jsou zde k aktivaci vědomého využití svého vnitřního potencionálu

...nově přidávané texty jsou řazeny chronologicky pod sebou tak, jak aktuálně přicházejí do vědomí...

 

...

 

K MATCE ZEMI

 

S úctou a pokorou

S úctou a pokorou děkuji Zemi,

že nosí mě s láskou a oporou je mi.

S úctou a pokorou  vzduch kolem dýchám,

zas cítím život a nikam nepospíchám.

S úctou a pokorou děkuji ohni,

že plamen zapálí ve mě den po dni.

S úctou a pokorou klaním se vodám,

že smutek odplaví a sílu dodá.

S úctou a pokorou děkuji Zemi,

že nosí mě s láskou a oporou je mi.

S úctou a pokorou děkuji hvězdám,

že s láskou poví mi,všechno, co neznám.

S úctou s pokorou děkuji sobě,

že kráčím cestou ode mne k tobě.

 

Matko, matko, naše Země

Matko, matko, naše Země, pozdravujeme tě.

Matko, matko, naše Země, zpíváme ti.

Matko, matko, naše Země , děkujeme ti.

Matko, matko, naše Země, obdivujeme tě.

Matko, matko, naše Země,klaníme se ti.

Matko, matko, naše Země uctíváme tě.

Matko, matko, naše Země ,milujeme tě.

Matko, matko, naše země, obrozujeme tě,

naší láskou, boží láskou, uzdravujeme tě.

 

...

 

KE SVÉMU JÁ

 

Věřím

 Věřím ve světlo boží,

věřím ve světlo své,

věřím v budoucí lidstvo,

mé i tvé.

Věřím v lidskou sílu,

věřím v lidskou lásku,

věřím v lidskou moudrost,

věřím v boží plán.

Věřím ve vodu živou,

věřím v život vody,

věřím v zázrak života.

Věřím v milost boží,

věřím v milosrdenství boží,

věřím ve světelné, zářivé, živé tělo své i dceřiné.

 

Jsem radostí...

Jsem světlo, pravda, láska a mír,

jsem země česká, moravská a slezská,

jsem boží účel, boží plán,

jsem radostí sobě i vám.

 

Změň se světlem srdce

Změň se světlem srdce v pravdu boží, tady, teď a hned.

Změň se světlem božím v pravdu boží, tady, teď a hned.

 

Více viz zde

https://www.arteterapiejitka.estranky.cz/clanky/zpivej-sve-dusi/

 

...

 

PRO PRÁCI SE SVĚTLEM SVÝM

 

S láskou vidět, slyšet, cítit

jaro 2012

Můj drahý Bože,

prosím, dej sílu sil,

vidět, slyšet, cítit,

pravou podstatu věcí,

na Nebi i na Zemi.

Děkuji Ti, Amen.

 

Cítit, žít a tvořit lásku

jaro 2012

Můj drahý bože,

prosím, dej sílu sil

cítit, žít a tvořit

lásku láskou.

Děkuji Ti, Amen.

 

Jsem

4.11.12

Jsem mírumilovná a láskyplná bytost.

Láskyplně přímám i dávám,

přijímám i opouštím.

Jsem si plně vědoma svého života

a přebírám odpovědnost za sebe

i svá rozhodnutí.

Amen.

 

Děkuji

4.11.12

Děkuji Ti, Pane, za dar života,

děkuji za dary, kterých mohu užívat,

děkuji za ochranu a pomoc všech,

kdož jsou v mé blízkosti.

Děkuji za Vše s úctou, láskou a pokorou.

Amen.

 

Nové ZE-MĚ zrození

leden 2014

Není ve mně ani kousíček starého,

vše, co se rodí je z nové ZE-MĚ.

 

...

 

SVĚTLO LÁSKY

26.-28.3.14

 

Pokora (fýzis)

S úctou, láskou a pokorou přijímám vše, co se děje v mém životě.

Všechny děje (bolestné i radostné) mají v mém životě svůj opodstatněný význam

a vedou mě k poznání a znovunalezení sebe sama.

 

Anděl (duše)

Uvědomuji si, přijímám a ctím anděla v sobě.

 

Poznání (duch)

Můj drahý Bože, dej sílu sil

pravdivosti mého vnitřního poznání.

Uchopit jej srdcem Mellantiah,

pochopit jej myslí Algeborah.

 

Přijímám pravdu poznání srdcem Mellantiah,

přijímám pravdu poznání myslí Algeborah,

Děkuji. Přijímám. Amen.

 

Můj drahý Bože, dej sílu sil

uvolnit vše, co ve mně není světlem

a za světlo se pouze vydává.

Uvolňuji a opouštím s úctou, láskou a pokorou k SOBĚ.

 

Jsem pravdou ke svému poznání.

Jsem láskou ke svému poznání.

 

...

 

Světelná spolupráce

(bezpodmínečné propojení)

21.5.14

Světlo mé je světlo tvé.

Světlo tvé je světlo mé.

 

V řádu pravdy boží 

(posílení sebevyjádření)

20.6.14

Žiju život míru,

mám víru, lásku, sílu,

žít vědomý život

v řádu pravdy boží.

 

Sebeuvědomění

13.7.14

Uvědomuji si SEBE, ve všem,

co se mi TEĎ v životě děje.

 

Vědomé přijetí JÁ JSEM

16.8.14

Když proti-vy nastanou,

nejvíce promlouvá vlastní JÁ,

v odvaze se rodí, odkrývá.

 

Spolutvoření

31.8.14

Skrze Sebe, vidím Tebe,

skrze Tebe, vidím Sebe.

 

...

 

DARY VESMÍRU

6.10.14

 

TVOŘENÍ-ZHMOTNĚNÍ

Učím se dávat, aktivovat energii ZeMě.

POZNÁNÍ-INSPIRACE

Učím se přijímat, rozvíjet VeSmír ve Mě.

 

Tvořím a zpívám

29.10.14

Tvořím a zpívám všem pro JEDNO srdce.

 

Poznání ve světle lásky

26.11.14

Přijímám pravdu Algeborah,

otevírám srdce Mellantiah,

odevzdávám a tvořím vše pro JEDNO srdce.

 

20.1. - 23.1.

NeBeZeMě (sjednocení protikladů)

Sjednocuji protikladné ve MNĚ

v rovnováze NEBE - ZEMĚ.

 

Brána Srdce (otevření srdce)

Propouštím SEBE skrze SVOU svatobránu srdce,

neboť Vůle má jak v Nebi, tak i na Zemi.

Amen.

 

Koruna Moudrosti (uchopení vnitřního poznání)

Projevuji se, existuji, tvořím

život věčný na Zemi.

 

Vědomé léčení

Vkládám vědomí sebe

do léčení vědomí tebe.