POSLECH

1. Poslech a zkoumání rozdílností ve zvucích jednotlivých tónů a vlnových pulsů

2. Poslech a zkoumání rozdílností zvuku na jednotlivých částech těla, vzdálenostech od těla

3. Poslech a zkoumání zvuku vlastního těla prostřednictvím „vnitřního sluchu“

 

 VNÍMÁNÍ

 1. Vjem a zkoumání rozdílných vibrací na jednotlivých částech těla

 2. Vjem teploty na okraji rozvibrované mísy při udeření

 3. Vjem teploty uvnitř mísy při hraní

 4. Vjem tvaru a změn zvuku kolem i vevnitř mísy při hraní, ťuknutí rozehrané mísy

 5. Vjem zvukových vibrací jazykem, rty

 6. Vjem zvukových vibrací na jednotlivých částech těla „vnitřním zrakem“ (uvolnění, teplo)

 7. Vjem vibrací a jejich fyzický prožitek (uvolnění těla a mysli)

 

 POZOROVÁNÍ

 1. sledování tvaru vibrujícího zvuku prostřednictvím vody (změny zvuku s množstvím vody, obrazce, fontány na hladině)

 2. sledování tvaru vibrujícího zvuku na okraji rozeznělé mísy pouze očima „bez sluchu“

 

 ALIKVÓTNÍ ZPĚV

 1. zesílení vibrujícího zvuku prostřednictvím zpěvu samohlásek e,o,i,u,a (rozvibrování tělních dutin)

 

 ZVUKY VÍCE MÍS

 1. sledování souzvuku ve stejný moment udeřených mís (harmonie, disharmonie, nový zvuk)

 2. sledování zvuku při setkání vibrací dvou mís (dochází k vytváření alikvót)