PRO KLID A UVOLNĚNÍ

Tibetskou misku si můžeme vzít kdykoliv během dne, stačí jí věnovat jen pár minut, na chvilku se zastavit, ponořit se do klidu a vnímat její duši lahodící tóny. Souzvuky vyšších tónů, jež nás během chvilky uvedou do stavu duševního klidu (jakoby mimo vnější realitu), se dají vytvořit už jen samotným klepáním prsty (jemnější energie) nebo boucháním paličkou (silnější energie) na okraj tibetské mísy. Točení paličkou po okraji mísy už vyžaduje trošku víc cviku a trpělivosti, v tom smyslu, ze nic se nemá uspěchat, a u tibetských misek to platí dvojnásob. Když budeme příliš urputně do mísy paličkou tlačit nebo se budeme pokoušet dostat z ní zvuk rychlými, nesourodými pohyby, možná se nám podaří mísu na pár sekund rozeznít, tón se však v zápětí ztratí a mísa přestane hrát. Důležité je rovnoměrné klidné tempo a uvolněný táhlý pohyb, který zajistí plynulé rezonování mísy, přičemž mísu máme položenu na rovně natažené dlani a paličkou pohybujeme po jejím okraji ve směru hodinových ručiček. Ke stavu radosti, vnitřního štěstí a pokoje nám stačí pár plynulých, dlouze znějících táhlých tónů, díky nimž poznáme, že jsme se skutečně s miskou sladili. 

 

PRO PREVENCI ZDRAVÍ

Tak jako jsou pomocí rezonující mísy frekvenčně stimulovány tekutiny v lidském organismu, tak je také pozitivně ovlivňována voda v míse, s níž točíme. Při správném točení se hladina vody rozvibruje natolik, že se vibrující vlnky na hladině setkají a vznikne z nich fontánka tvořená sprškami drobných kapek.

Takto rozvibrovaná voda v sobě nese otisk harmonických zvukových frekvencí mísy, proto je velmi dobré tuto vodu používat kdykoliv a na cokoliv (pití, vaření, zalévání květin, nabíjení kamenů). 

 

PRO DÝCHÁNÍ A ROZVIBROVÁNÍ TĚLNÍCH DUTIN

Za stálého točení paličkou o mísu se nadechneme do plic a s výdechem do břicha vyslovujeme nahlas postupně samohlásky E, O, I, U, A, poté můžeme pokračovat i v opačném pořadí A, U, I, O, E.

 

PRO ČIŠTĚNÍ ČAKER

Misku si při pololehu/sedu za stálého točení postupně pokládáme na místa čakrových bodů, necháváme doznívat a vnímáme pronikající vibrace. Takto postupujeme od kořenové čakry (oblast podbřišní), sakrální čakry (oblast břišní), solární čakry (oblast pupeční), srdeční čakry (oblast hrudníku), krční čakry (oblast krku), třetího oka (oblast čelní) až po korunní čakru (temeno hlavy). U posledních tří čaker, pokud sami na sobě točení nezvládneme, stačí u každé několikrát bouchnout paličkou do mísy a nechat zvuk doznít.

 

PRO DIAGNOSTIKU A LÉČENÍ

Energeticky oslabené místo na vlastním těle poznáme většinou pícháním, bolestí, lupáním či jinými nepřirozenými projevy těla, které vědomě vnímáme. Na tato místa používáme mísu podle potřeby a pomocí harmonických zvukových frekvencí vytvářených při točení se snažíme naladit poškozenou část zpět na správné frekvence. Že se tak stalo, poznáme čistou a klidnou plynulostí zvuku tibetské mísy.