DOTEKY MÍS(T)

 

Každé místo v krajině k nám určitým způsobem promlouvá, můžeme cítit jeho atmosféru, náladu... (někde se cítíme uvolněně a příjemně, jinde podvědomě tušíme neklid). Nejvíce si tohoto působení lze povšimnout na energeticky silných a významných místech, kde jsou toky přírodních i lidských energií zesíleny, takže i prožitek atmosféry daného místa může být silnější.  V inspiraci z působení míst, na která se ráda vracím, či mě to k nim nějakým způsobem přivedlo, nechávám v daný okamžik vibrace sebe, místa, tibetské mísy vzájemně se dotknout, splynout, působit...

 

Dotek a prolnutí s atmosférou krajiny Svatého Hostýna

 

Průsvit světla nad Svatým Hostýnem (foto M.Ryšková)

           Orlice nad krajinou Svatého Hostýna (foto M.Ryšková)